zondag 16 juni 2013

Kritische beroepssituatieInleiding
We zijn bezig geweest met een co-maker onderzoek over cyberpesten. Waarvoor een cyberpestprotocol hebben ontwikkeld. Hiervoor hebben we onderzoek gedaan in de praktijk op OBS de Tjalk in Lelystad. Voor dit onderzoek hebben wij een aantal lessen ontwikkeld met daarbij zelfgemaakt lesmateriaal.
Om het protocol specifiek voor deze school te ontwikkelen, hebben wij zowel leerkracht als leerling geënquêteerd. De enquêtes bij de leerlingen hebben we tijdens de lessen (zowel op papier als digitaal) afgenomen en na afloop verwerkt in grafieken. De enquête voor de leerkrachten wilde we op papier uitdelen, zodat zij deze direct konden invullen en mee geven. De leerkracht van de klas waar wij les gaven die stelde voor om het op te sturen via de mail.
Helaas is hierin iets mis gegaan, waar wij onze vinger niet op kunnen leggen.

Wat hebben we gedaan:
We hebben een herinnering gestuurd (5 dagen later).
Omdat we daar ook geen reactie op hebben ontvangen ben ik langs geweest om dit na te vragen. Daaruit bleek dat de enquête niet waren ontvangen.
Toen hebben we een mailtje gestuurd naar de directie waarin stond of hij kon bekijken waar dit mis is gegaan. We kregen hierop het volgende antwoord, namelijk; hij had geen enquête voorbij zien komen.
Waarop wij hebben gevraagd of hij deze aan het team wilde doormailen, met de vraag het voor vrijdag terug te sturen. Dit heeft hij gedaan.

De enquête is gestuurd naar +/- 20 leerkrachten (waaronder stagiaires) waarvan er, voor vrijdag, 3 hebben gereageerd.

Competentie die hierbij ingezet worden:
Ø     Samenwerken met collega’s
Ø     Samen werken met omgeving
Ø     Interpersoonlijk
Ø     Organisatorisch.

De resultaatgerichtheid van de interventie
Doordat wij ons actief hebben ingezet hebben wij de toch nog ingevulde enquêtes van de leerkrachten ontvangen.

Attitude (hoe heb je je gedragen)
Zie hier boven. Ten alle tijden professioneel opgesteld.
Voor een goede perspectief wisseling ben ik speciaal langs geweest om te vragen wat hun kant van het verhaal was.
Verder hebben we ons tijdens dit gehele proces flexibel opgesteld.
 

Reflecteert op situatie op eigen handelen-, wat kan beter???
Ø     Via contact persoon (dus directie) laten sturen.
Ø     Persoonlijke benadering (zoals wij hadden bedacht)
Ø     Persoonlijke mailen naar leerkrachten (dus niet via via)
Ø     Voorafgaand aan een vergadering (max. 10 min.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten