dinsdag 18 juni 2013

Activiteit 2

2) Placemat

Voordat wij (Ramona en ik) zijn begonnen met onze les over pesten VS cyberpesten hebben we de voorkennis van de kinderen geactiveerd d.m.v. een coöperatieve werkvorm ‘de placemat’. Door te vragen wat de kinderen allemaal al weten wat betreft dit onderwerp konden wij goed inspelen op de leerbehoeftes rond dit onderwerp. De kinderen hebben in groepjes besproken wat er allemaal is opgeschreven om zo de eigen kennis te delen en te vergroten met die van een ander. We hebben de kinderen deze placemat kort laten presenteren aan de groep, aan de hand hiervan hebben we een woordweb gemaakt op het bord, als zijnde een samenvatting van de voorkennis.

Bijhorende competentie:
Interpersoonlijk:
Ø     Gebruikt de nieuwe media om een prettig leef- en werkklimaat te creëren waarin coöperatie centraal staat.
Ø     Inventariseert de behoeften van kinderen op het gebied van (aspecten van) de nieuwe media en speelt in op deze behoeften.
Pedagogische:
Ø     Kent de risico’s van online pesten en weet hoe daar op in te spelen (mediaopvoeding).
Organisatorisch:
Ø     Ik maak tijdens deze les gebruik van coöperatieve werkvormen zoals een placemat of woordweb.

Reflectie
Dit was een erg leuke manier om de voorkennis
van de kinderen te activeren. De kinderen mochten zelf opschrijven waar zij aan dachten bij de woorden “pesten” en “cyberpesten”. Door dit met het hele groepje op één placemat te schrijven werd er ook overlegd en gepraat over dit onderwerp en waren de kinderen op een coöperatieve manier bezig om de voorkennis te activeren.

Ik vond het heel mooi om te zien dat iedereen op dit gebied inbreng had. Iedereen wist er iets over te vertellen. Sommige kwamen met wat meer simpelere begrippen terwijl andere hele moeilijke en ingewikkelde begrippen opschreven (zoals; discriminatie en psychische geweld).
Omdat niet iedereen alle begrippen die er opgeschreven waren ook kende hebben we die nog even kort besproken. Dit hebben we ook gedaan omdat sommige van die begrippen in het filmpje (activiteit 1) terug kwamen.
Tijdens deze activiteit liepen Ramona en ik rond om foto’s te maken en te helpen daar waar nodig was. Omdat de kinderen allemaal zo actief en enthousiast bezig waren was hulp vanuit onze kant nauwelijks nodig.
Het was een erg geslaagde activiteit!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten