dinsdag 18 juni 2013

Toelichting cyberpestenVoor de co-maker heb ik samen met 2 mede studenten gekozen voor het onderwerp “pesten vs cyberpesten”.
Dit omdat dit onderwerp erg leeft bij de kinderen.
Kinderen worden al jaren gepest maar de laatste paar jaar is daar een factor bij gekomen. ICT!

Wij zijn met de opdrachtgever van OBS de Tjalk rond de tafel gaan zitten en hebben samen bedacht wat wij konden betekenen voor de school.
OBS de Tjalk heeft al wel een pestprotocol en een internetprotocol, maar nog geen cyberpestprotocol. Dit hebben wij nu dus voor de school gemaakt.
Één van de belangrijkste punten die er op OBS de Tjalk miste was het besef. Het besef van de leerkrachten dát er gecyberpest wordt. Het besef van leerkrachten en kinderen over wát je nou eigenlijk allemaal op internet zet. Het besef van kinderen dat je niet alleen bent, niet de enige die gepest wordt. En tot slot (en misschien nog wel het belangrijkste) het besef dat er een gigantische (ICT) kloof zit tussen leerkrachten en kinderen. Dit kan er voor zorgen dat kinderen niet naar de leerkracht gaan wanneer ze gepest worden. Omdat zij vaak denken dat de leerkracht het toch niet begrijpt of er toch niks aan kan doen.

Wij wilden in dit halve jaar zorgen dat dat besef er (gedeeltelijk) kwam. Dit hebben we gedaan door een enquête te houden onder de kinderen, met vragen als: “Wat doe je allemaal online?”, “wordt je wel eens gepest?”, “heb je wel eens gepest?”, etc. Dit om in kaart te brengen of hoeveel en waar er gepest wordt.
We hebben een enquête gehouden onder de leerkrachten om te kijken wat zij (denken te) weten.
Verder hebben we lessen gegeven aan kinderen van de bovenbouw van OBS de Tjalk. Dit om zowel bij leerling als leerkracht het besef te vergroten, om de drempel, om er over te kunnen praten, wat te verlagen en om kinderen handvaten te geven voor veilig internet gebruik (in de breedste zin).


Bijbehorende documenten ed.;Geen opmerkingen:

Een reactie posten