dinsdag 18 juni 2013

Activiteit 5


5) Enquête

Tijden de les pesten VS cyberpesten heb ik een enquête op papier afgenomen en Ramona via de computer. In deze enquête stonden weer situaties geschetst met betrekking tot het genoemde onderwerp. Kinderen konden hierin ook laten weten of zij gepest worden (over het internet) en of zij wel eens hebben gepest (over het internet). Dit konden wij vervolgens mooi in een schema weergeven. Zie hieronder een aantal grafieken die wij uit deze enquête konden opmaken.

Bijhorende competentie:
Interpersoonlijk:
Ø     Aan het eind van de les neem ik een enquête bij de kinderen af, waarin hun behoeftes naar voren komt op het gebied van cyberpesten en de media van nu.
Pedagogisch:
Ø     Ik draag tijdens deze les bij aan de morele ontwikkeling van het kind ten aanzien van veilig gebruik van internet.
aanvulling: Ik ben goed voorbereid voor de les van 17 april, m.b.t. het onderwerp pesten/cyberpesten en heb hiervoor, samen met een medestudent, een film over gemaakt. (dat ter discussie wordt gesteld).
Organisatorisch:
Ø     Aan het eind van de les kan ik de gegeven overzichtelijk maken door dit in een grafiek te zetten.
Ø     Maakt gebruik van ICT middelen om zijn werk effectief te organiseren

Reflectie

Het doel van de enquête was om in beeld te krijgen wat de kinderen van deze klas weten over (cyber)pesten. Daarnaast wilde we door deze enquêtes te weten komen wie er wel eens ge(cyber)pest is en wie er wel eens ge(cyber)pest heeft.
Dit hebben we later (thuis) in grafieken gezet zodat we een mooi overzicht hebben van deze klas. Eigenlijk wilde we de hele bovenbouw enquêteren maar we vonden dat dit niet kon zonder inleidende les.

We hebben de enquête zowel digitaal als op papier gedaan (we hebben de klas opgesplitst). Er was alleen één vraag die het niet deed op de computer. Dit vonden wij erg jammer. We hebben het opgelost door die ene vraag op papier te laten maken. De kinderen hadden hier geen probleem mee, zelf vonden we het wel vervelend (leerpunt voor de volgende keer).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten