dinsdag 18 juni 2013

Activiteit 66) Circuit

Tijdens het circuit hebben we de klas in 3 groepen verdeeld. We waren met 3 studenten dus welke student nam een groepje mee.
We hadden het groepje ongeveer een kwartier. Daarna wisselde de groepjes. Dit gebeurde 2x zodat alle kinderen bij elke student zijn geweest.
Mijn onderdeel in het circuit ging over interpretatie pesten.
We bespraken posts op facebook en Hyves.
Zijn het slimme posts (waarom wel/niet)? Zou jij dit plaatsen? Wat vind je van de reacties? Wat zou jij reageren?
En natuurlijk altijd “waarom?”!
Door hier openlijk over te praten, krijgen kinderen een beter besef over hoe alles op internet geïnterpreteerd kan worden!

Bijhorende competentie:
Interpersoonlijk
Ø     Gebruikt de nieuwe media om een prettige leef- en werkklimaat te creëren waarin coöperatie centraal staat.
Ø     Kent de leef- en belevingswereld van kinderen m.b.t. de nieuwe media (mediawijsheid). Past deze kennis toe in het ontwerp van activiteiten voor het kind.
Pedagogisch
Ø     Kent de risico’s van online pesten en weet hoe daar op in te spelen (mediaopvoeding).
Ø     Draagt bij aan de morele ontwikkeling van kinderen ten aanzien van veilig gebruik van internet.
Ø     Kan vragen vanuit de praktijk (collega’s, ouders, externen, kinderen) ten aanzien van de nieuwe media vertalen naar pedagogisch beleid.
Organisatorisch
Ø     Werkt vraaggericht en is flexibel.
Ø     Heeft voldoende kennis en vaardigheid om de doelen van de (comaker)opdracht uit te voeren.

Reflectie

Tijdens deze activiteit hebben we de groep in 3en verdeeld. Het voordeel hiervan was dat je met een klein groepje kon praten. Echt iedereen kwam aan het woord en kon zijn/haar verhaal kwijt.

In mijn deel van het circuit werden de kinderen zich bewust van de gevaren van het internet. We bespraken wat je wel en niet op internet kan/mag zetten. Wat voor reacties je kan verwachten en wat je zelf zou reageren op sommige posts. En daarbij natuurlijk altijd de belangrijke vraag “waarom?”
Het was mooi om te zien dat de kinderen aan het begin dachten dat alle posts die ik liet zien ook fout waren. Dus ze bedachten allemaal dingen waarom het fout kon zijn, terwijl er ook gewoon goede posts tussen zaten.
We hebben ook een paar uiterste besproken. Kinderen wisten wel dat sommige daarvan (gedeeltelijk) onzin waren maar ze begrepen wel dat je niet altijd kan voorspellen wat de ander gaat reageren (op jou post of reactie). Er was heel duidelijk te horen dat de kinderen aan het eind van deze activiteit echt dingen geleerd hebben!. Naar mijn mening weten de kinderen nu beter hoe ze om moeten gaan met internet (en social media).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten