dinsdag 18 juni 2013

Activiteit 33) Woorden web

De kinderen hebben omstebeurt wat mogen opnoemen van de placemat die zij hebben gemaakt. Deze woorden heb ik op het bord geschreven, samen met Ramona wees ik af en toe een kind aan en stelde verdiepende vragen. Ook maakte zij foto’s.

Bijhorende competentie:
Samenwerken met de omgeving:
Ø     Ook treed ik tijdens dit proces initiatiefrijk op naar mijn medestudenten en zorg voor eerlijke taakverdeling.
Vakinhoudelijk-didactisch:
Ø     Tijdens deze les draag ik bij aan de mediawijsheid van kinderen op een passende manier (bij ontwikkelingsfase)
Organisatorisch:
Ø     Ik maak tijdens deze les gebruik van coöperatieve werkvormen zoals een placemat of woorden web.

Reflectie
Aan de hand van de vorige activiteit (zie activiteit 2) hebben zijn we met de kinderen klassikaal in gesprek gegaan over de opgedane kennis m.b.t. pesten vs cyberpesten.

De kinderen mochten om de beurt dingen opnoemen die ze op hun placemat hadden geschreven. Wij besproken dit klassikaal en ik schreef het op een woordweb op het digibord. De juf van de klas had dit programma al klaargezet. Je kunt hier de woorden heel duidelijk in mooie vakjes rangschikken. Met in het midden natuurlijk het woord (cyber)pesten.
Op deze manier hebben we gezamelijk heel veel kennis opgedaan.
De kinderen waren tijdens deze activiteit ook weer erg enthousiast. De vingers van de kinderen waren (bijna) gedurende de gehele activiteit omhoog. We hebben zoveel mogelijk kinderen aan het woord gelaten.
Wanneer ze een woord noemde hebben we het opgeschreven maar natuurlijk ook doorgevraagd naar meningen en eventuele ervaringen of voorbeelden. Door de openheid van de kinderen en de vele complimenten vanuit onze kant was het een erg positieve activiteit. Zeker voor herhaling vatbaar!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten